Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG LA xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG LA, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

 Năm học 2020– 2021, trường có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó:Biên chế là 8 đồng chí, hợp đồng đóng bảo hiểm là 28 đồng chí ( Ngoài ra nhà trường hợp đồng thêm 2 giáo viên giảng dạy, 7 nhân viên nuôi dưỡng) Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên  đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn: Trung cấp là 34/36 đồng chí( 94,4%), dưới chuẩn 2/36= 5,6% Ban giám hiệu gồm 3 đ/c đều có trình độ ĐSPMN, có bằng TCCC, có chứng chỉ QL. Hiện nay có 1 giáo viên đang theo học lớp đại học SPMN. Trường có chi bộ với 20 đảng viên; có tổ chức công đoàn gồm 36 đ/c, có chi đoàn thanh niên gồm 16 đ/c, trường có 2 tổ chuyên môn . Các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động thường xuyên nền nếp theo đúng kế hoạch đề ra.

 Trong thời đại công nghệ thông tin, đội ngũ giáo viên nhà trường đã tích cực học các lớp bồi dưỡng tin học. 100% giáo viên, nhân viên có trình độ tin học A, B, chuẩn CNTT, nhiều cô giáo đã soạn, giảng được giáo án điện tử. Không ít kiến thức, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh minh hoạ đã được các cô giáo của trường cập nhật, khai thác từ mạng Internet.