GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Trường Mầm non Đông La thuộc xã Đông La huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình. Năm 1998 trường được sáp nhập từ Nhà trẻ và Mẫu giáo Đông La. Trường được chuyển đổi từ trường mầm non bán công  sang trường mầm non công lập theo Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 15/5/2011 của UBND huyện Đông Hưng. Tháng 7 năm 2008, trường được công nhn đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 - 2007. Tháng 7 năm 2011, trường được công nhận Chuẩn quốc  gia mức độ 2 theo Quyết định số 3989/QĐ- UBND ngày 09/1/2017 của chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Trường có 2 điểm trường điểm chính tại thôn Cổ Dũng 1 với 11 phòng học và các phòng chức năng kiên cố, có sân chơi, tường bao cổng dậu đầy đủ với diện tích 4.581,8m2; điểm lẻ đặt tại thôn Thuần Túy với 6 phòng học, và bếp ăn kiên cố với diện tích 2.031,1m2 với cổng dậu tường bao đầy đủ. Cả hai điểm đều có hệ thống camera giám sát, hàng rào điện tử, loa âm thanh chia vùng.

       Năm học 2020 – 2021, trường có 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó biên chế là 8 đồng chí, hợp đồng đóng bảo hiểm là 28 đồng chí ( Ngoài ra nhà trường hợp đồng thêm 2 giáo viên giảng dạy, 7 nhân viên nuôi dưỡng) Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên  đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn:  là 34/36 đồng chí( 94,4%), dưới chuẩn 2/36=5,6% Ban giám hiệu gồm 3 đ/c đều có trình độ ĐSPMN, có bằng TCCC, có chứng chỉ QL. Hiện nay có 1 giáo viên đang theo học lớp đại học SPMN. Trường có chi bộ với 20 đảng viên; có tổ chức công đoàn gồm 36 đ/c, có chi đoàn thanh niên gồm 16 đ/c, trường có 2 tổ chuyên môn . Các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động thường xuyên nền nếp theo đúng kế hoạch đề ra. Trong thời đại công nghệ thông tin, đội ngũ giáo viên nhà trường đã tích cực học các lớp bồi dưỡng tin học. 100% giáo viên, nhân viên có trình độ tin học A, B,  chuẩn CNTT,nhiều cô giáo đã soạn, giảng được giáo án điện tử. Không ít kiến thức, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh minh hoạ đã được các cô giáo của trường cập nhật, khai thác từ mạng Internet.

Trường có 17 nhóm, lớp với số lượng 516 học sinh( tại thời điểm tháng 9).  Các nhóm, lớp được phân chia đúng độ tuổi: Có 4 nhóm trẻ (2 nhóm 13 - 24 tháng: 2 nhóm  25 - 36 tháng và 13 lớp mẫu giáo (4 lớp 3 - 4 tuổi, 4 lớp 4 - 5 tuổi, 5 lớp 5 - 6 tuổi). Trong đó học sinh 5 tuổi vào học 169/169 = 100%. nhà trường không có lớp học ghép. Năm học 2020-2021 trường bám sát vào kế hoạch của phòng, sở đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chung như sau:

1. Nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các kế hoạch và đề án trong Chương trình hành động số 23-Ctr/HU ngày 24/01/2014 của Huyện ủy Đông Hưng thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về  “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết các hội nghị của Đảng, các văn bản của Nhà nước về giáo dục đào tạo và của ngành về nhiệm vụ năm học 2018-2019 với các mục tiêu cụ thể.

2. Tích cực tham mưu với đảng ủy, UBND về công tác XHHGD để tạo cảnh quan trường lớp nhằm huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi mầm non đến trường; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

 3. Nhà trường đổi mới mạnh mẽ các hoạt động CSGD trẻ. Tăng cường điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN. Tập trung thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá cho trẻ.

4. Tăng cường thực hiện nề nếp, kỷ cương. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiêu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của nhà trường, đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ giáo dục Mầm non, nâng cao chất lượng CSNDGD trẻ, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học. Bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức nhà giáo trong giao tiếp và ứng xử với trẻ. Chú trọng UDCNTT trong quản lý, trong dạy và học, trong chăm sóc giáo dục trẻ và bồi dưỡng giáo viên.

5. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để đầu tư mua sắm, bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật trường học trọng tâm là đảm bảo an toàn trường học, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và đổi mới giáo dục mầm non.

6. Phấn đấu các tiêu chí để giữ vững trường tiên tiến xuất sắc của huyện

Năm học 2020-2021 trường mầm non Đông La quyết tâm đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niểm tin của Đảng, của các cấp,của nhân dân và các bậc phụ huynh.